Werkwijze

Om te voorkomen dat de continuïteit van een organisatie in het geding komt, bijvoorbeeld door ziekte of het plotselinge vertrek van medewerkers, om een kwaliteitsimpuls te geven of om een verandertraject te begeleiden, ga ik graag met u in gesprek.

Samen met u formuleer ik een plan van aanpak. Per direct ga ik aan de slag met de dagelijkse aansturing van de school en de gegeven opdracht. Ik bespreek met u hoe ik de verantwoording ga vormgeven en hoe ik een evaluatie organiseer. Zo weet u wat u kunt verwachten.

Rust vind ik een belangrijk item in de organisatie; ik versta hieronder: duidelijkheid, regelmaat en heldere afspraken met elkaar. Ik vind het belangrijk om de medewerkers of het team te bevragen op: “waarom doen we de dingen zoals we ze doen?” Ik durf nieuwe ideeën in te brengen en zo het team in beweging te krijgen, gericht op een nieuw perspectief voor de toekomst en het creëren van draagvlak voor verandering!  
Ik vind het belangrijk om goed te luisteren en te observeren in de school, af te stemmen en gezamenlijk tot een besluit te komen. Zo nodig neem ik zelf het besluit als de organisatie of de opdrachtgever hier om vraagt. Alles met als gezamenlijk doel: goed onderwijs voor alle kinderen.

Heeft u een specifieke vraag in gedachten voor uw organisatie, benadert u mij gerust, samen kunnen wij kijken welk maatwerk nodig is.

Op basis van vertrouwen in de mens en de organisatie. 

Schoolscan

De Schoolscan

Een nieuw schoolplan, een nieuwe onderwijsvisie, de komst van de inspectie, het zijn voor een school redenen om eens stil te staan bij de kwaliteit van het onderwijs op de school.

In samenwerking met PentaRho (onderwijs-adviesbureau uit Apeldoorn) heb ik een tool ontwikkeld om samen met u te kijken naar de kwaliteiten en aandachtspunten op uw school. We doen dit aan de hand van het toetsingskader van de onderwijsinspectie omdat dat leidend en bindend is voor het Nederlands onderwijs. Hierbij inspireren we, maar leggen tegelijkertijd de vinger op de zere plek.
Indien er op korte termijn een inspectiebezoek gepland staat, kan de Schoolscan u helpen in de voorbereiding om de puntjes op de i te zetten. Op deze manier gaat u en het team het inspectiebezoek vol zelfvertrouwen tegemoet.
De Schoolscan is ook een goed instrument voor zelfreflectie of een 0-meting indien er sprake is van een nieuwe school of bij een heroverweging van de eigen onderwijsvisie.
Contact

Pieperslaan 4

6955 AR Ellecom

KvK: 73987573
BTW-ID: NL001556668B62